AÇIK TEKLİF ÇAĞRILARI

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİ

05 Nisan 2016
Teklifi Veren: GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Açılış Tarihi: 05.04.2016
Kapanış Tarihi:

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi
projelerinin desteklenmesi hakkında tebliğ Resmi Gazete’de yayınlandı

Programın proje konuları, başvuru yeri, genç çiftçilerde
aranan şartlar ve istenecek belgeler;

Programın proje konuları

a) Hayvansal üretime yönelik;
1) Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerini,
2) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projelerini,
3) Kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği projelerini,
b) Bitkisel üretime yönelik;
1) Kapama meyve bahçesi tesisi projelerini,
2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projelerini,
3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projelerini,
4) Kültür mantarı üretimi projelerini,
c) Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;
1) Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konulu projeleri,
2) Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeleri,
3) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projelerini kapsar.

Başvuru yeri

Başvuruların, genç çiftçilerin kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine bizzat yapılması şarttır.

Başvuru yapacak genç çiftçilerde aranan şartlar

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
-Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşından gün almış, 41 yaşından gün almamış olmak.
-Okur-yazar olmak.
- Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak.
-Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak.
-Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.
-Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.
İstenecek belgeler

- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
- Ücretli çalışmadığına dair SGK’dan alınan belge.
-Ek-1’de yer alan başvuru dilekçesi.
-Ek-2’de yer alan proje tanıtım formu.
-Ek-3’te yer alan imzalı taahhütname.
-Varsa yatırım yerinin genç çiftçiye ait olduğuna dair mülkiyet belgesi.
-Varsa proje konusu kapsamında eğitim belgesi.
-Proje konusu içeriğinde varsa coğrafi işaret tescil belgesi.
-Varsa engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge.
-Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.
-Hibe sözleşmesi aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:
-Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge.
-Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.
Kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerinin desteklenmesi hakkında yayınlanan tebliği aşağıdaki adresten detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160405-2.htm