Misyon ve Vizyon

 

MİSYON:

Ülkemizin AB adaylığı ile ilgili uyum çalışmalarını il düzeyinde gerçekleştirmek ve üyelik sürecinde ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yaparak, fon kaynaklarının doğru ve etkin kullanımı konusunda ilimizde kurumların kapasite geliştirilmesini sağlamak ve AB hakkında farkındalık yaratmaktır.

VİZYON:

Ulusal, bölgesel ihtiyaçlara ve ilimizin ekonomik ve sosyal gelişmesine Avrupa Birliği müktesebatı, Ulusal Kalkınma Planları ve il Strateji Planı çerçevesinde kamu kurum ve STK´ların işbirliği ile katkı sağlayacak çalışmalara yön vermektir.

 

İçerik Galerisi