AB ve Dış İlişkiler Bürosu Amacı

Erzincan Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı kurulan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu; Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) adaylık sürecinde, AB müktesebatına ve ulusal kalkınma planlarına uygun, valilik ana ve bağlı birimlerinde kapasite oluşturmak ve geliştirmek, ilimiz ile AB’ye üye ülke kentlerinin karşılıklı bilgi, deneyim ve teknolojilerini paylaşmak, kamu yönetiminde ve sivil toplumdaki yeni gelişmeleri takip etmek ve Avrupalılık boyutunu ilimize taşımak, AB kurumları, Dünya Bankası, ülkemizdeki büyükelçilikler, Avrupa Birliği Bakanlığı (ABB), Kalkınma Bakanlığı ve diğer ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından fonlanan, ülkemizin yararlanabileceği proje teklif çağrılarını, bu kapsamda yapılan her türlü etkinliği ilgili kurum/kuruluşlara ve tüm vatandaşlara duyurmak, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Ürün Geliştirme (Ür-Ge) ve inovasyona dayalı özel sektör, kamu, sivil toplum kuruluşları (STK) işbirliğine dayalı projeler üretmek, karşılaşılan her türlü sorunda teknik destek sağlamak amacı taşımaktadır..

İçerik Galerisi