Vali'nin Mesajı

 

Ülkemiz ekonomisinin ve uluslararası etkinliğinin gelişimine paralel olarak son yıllarda Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Büyükelçilikler gibi ulusal ve uluslararası fonlardan sağlanan kaynaklarda büyük bir artış sağlanmış olup, yerel aktörler bu konuya olan ilgileri nispetinde bu fonlardan yaralanarak bulundukları bölgenin gelişimine büyük katkılar sağlamaktadırlar.

Bu gerçekten hareketle, Valilik olarak Erzincan’da bu fonlardan yararlanmak isteyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, mahalli idarelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşlarımızın ürettikleri projeleri hızlı ve verimli olarak yürütmelerini sağlamak, projelerin İlimizin öncelikleri doğrultusunda hazırlanması ve uygulanmasını temin etmek ayrıca projelerin yatırıma dönüşmesini sağlayarak kısa ve orta vadede Erzincan’ın sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Erzincan Valiliği bünyesinde Valiliğimizin 18/09/2015  tarihli olurlarıyla Erzincan Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu kurulmuştur.

 AB ve Dış İlişkiler Bürosunun öncelikli amacı; proje üretimi konusunda ilde farkındalık oluşturarak, proje yapmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine yönelik eğitim çalışması yapmak ve proje yapımı konusunda her türlü teknik desteği sağlamaktır. Bu sayede ilimizin marka şehir olma yolundaki azim ve kararlılığına büyük bir katkı sağlanacaktır.

Vatandaşlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, mahalli idarelerimizi ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızı bu anlamda ortak gayede buluştuğumuz paydaşlar olarak görüyor ve sizleri büromuza bekliyoruz, gösterecek olduğumuz birlikteliğin ilimizin gelişmesine vesile olacağı inancıyla Erzincan Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosuna başarılar diliyorum.

Hamza AYDOĞDU

Vali