AÇIK TEKLİF ÇAĞRILARI

Erasmus+ Merkezi KA3 İleriye Yönelik İşbirliği Projeleri Çağrısı

16 Ocak 2017
Teklifi Veren: Ulusal Ajans
Açılış Tarihi:
Kapanış Tarihi: 14 Mart 2017

İleriye Yönelik İşbirliği Projeleri Nedir?
Bu faaliyet, eğitim ve öğretim alanlarında uygulama potansiyeli yüksek olan son dönem yenilikçi
yaklaşımları tanımlamak, test etmek, geliştirmek ve değerlendirmek üzere kurulan ortaklıkları
desteklemektedir. Bu ortaklık çalışmalarının eğitim ve öğretim politikalarında girdi olarak kullanılması
hedeflenmektedir.
İleriye Yönelik İşbirliği Projelerinin Öncelikleri Nelerdir?
Yapılacak proje başvurusu aşağıda sayılan 5 öncelikten en az bir tanesini içermelidir:
Yetişkinlere
temel becerilerin kazandırılması,
Mesleki
Eğitimde performansa dayalı yaklaşımların teşvik edilmesi,
Mesleki
rehberlik, kariyer inşası alanında yenilikçi teknolojinin teşvik edilmesi,
Eğitim
alanında çalışan personelin uzmanlaşması,
Yenilenen
AB Yükseköğretim Stratejisinin amaçlarına katkı sunulması.
Kimler Başvuru Yapabilir?
Eğitim
ve öğretim politikalarından sorumlu ulusal, bölgesel veya yerel kamu idareleri,
(Printed from url=https://www.ab-ilan.com/erasmus-merkezi-ka3-ileriye-yonelik-isbirligiprojeleri-
cagrisi-yayinland/)
Erasmus+ Merkezi KA3 İleriye Yönelik
İşbirliği Projeleri Çağrısı Yayınlandı
16.01.2017 Erasmus+ Merkezi KA3 İleriye Yönelik İşbirliği Projeleri Çağrısı Yayınlandı | abilan.
com
https://www.abilan.
com/erasmusmerkezika3ileriyeyonelikisbirligiprojelericagrisiyayinland/
2/3
Kamu
veya özel statülü kâr amacı gütmeyen kuruluşlar,
Araştırma
merkezleri,
Ticaret
odaları,
Sendikalar,
Üniversiteler,
Ağlar,
tanınma merkezleri, değerlendirme kuruluşları,
Sivil
toplum kuruluşları veya kültürel örgütler, özel şirketler.
Son başvuru Tarihi Ne Zaman?
14 Mart 2017 (Brüksel Saati ile 12.00)
Başvurumu Nereye Yapmalıyım?
İleriye Yönelik İşbirliği Projeleri çağrısı Erasmus+ Merkezi çağrılar kapsamında yer almaktadır.
Başvurular Avrupa Komisyonu Eğitim, Görselİşitsel
Yürütme Ajansı tarafından alınmaktadır.
Başvuru Öncesi Nelere Dikkat Etmeliyim?
Başvuru öncesi, yayınlanan çağrının detaylı bir şekilde okunması önem taşımaktadır. Öncelikler,
hedefler, uygunluk kriterleri, bütçe ve seçime ilişkin tüm bilgiler çağrıda belirtilmiştir.
Detaylı Bilgi ve Belgeleri Nereden Bulabilirim?
Çağrının detaylarını içeren rehber, başvuru rehberi, başvuru formu, eklenmesi gereken belgeler için
Yürütme Ajansı’nın sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Sorularımı Nereye İletebilirim?
Türkiye Ulusal Ajansı: merkezi@ua.gov.tr
Yürütme Ajansı: EACEAPolicySupport@
ec.europa.eu
Başvuru formu ve teknik sorunlarlarla ilgili: eaceahelpdesk@
ec.europa.eu
Örnek Projelere Nasıl Ulaşabilirim?
Erasmus+ projeleriyle ilgili örnek projelere Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.
Türkiye’den ortaklıkların da bulunduğu bazı “İleriye Yönelik İşbirliği Projeleri” örnekleri aşağıda
verilmektedir.
EMPAQT Projesi
CARMA Projesi
Tandem Projesi