SODES DÖKÜMAN ARŞİVİ
2017 Sodes uygulama usul ve esaslardosyayı indirmek için tıklayınız 2017 SODES Basvuru Rehberidosyayı indirmek için tıklayınız Proje Koordinatörü Özgeçmiş Formudosyayı indirmek için tıklayınız Ön Ödeme Talep Üst Yazıdosyayı indirmek için tıklayınız Ön Ödeme Talep Formudosyayı indirmek için tıklayınız Ön Ödeme Talep Faaliyet Listesidosyayı indirmek için tıklayınız Ara Ödeme Talep Üst Yazıdosyayı indirmek için tıklayınız Ara Ödeme Talep Formudosyayı indirmek için tıklayınız Ara Ödeme Talep Faaliyet Formudosyayı indirmek için tıklayınız Nihai Ödeme Talep Üst Yazısıdosyayı indirmek için tıklayınız Nihai Ödeme Talep Formudosyayı indirmek için tıklayınız Nihai Ödeme Talep Faaliyet Formudosyayı indirmek için tıklayınız Aylık Çalışma Çizelgesidosyayı indirmek için tıklayınız Büyük Degisiklik Bildirimidosyayı indirmek için tıklayınız Demirbas Defteridosyayı indirmek için tıklayınız Demirbaş ve Tesis Kullanım Protokolüdosyayı indirmek için tıklayınız Doğrudan Temin Satinalma İlanidosyayı indirmek için tıklayınız Dosya Sırtı Etiketidosyayı indirmek için tıklayınız Güncel Faaliyet Planıdosyayı indirmek için tıklayınız Hesap Defteridosyayı indirmek için tıklayınız Kismi Süreli Belirli Zamanli İş Sözlesmesidosyayı indirmek için tıklayınız Kurs Basvuru Formudosyayı indirmek için tıklayınız Kurs İlan Metnidosyayı indirmek için tıklayınız Kurs Muvafakatnamesidosyayı indirmek için tıklayınız Kursiyer Devam Çizelgesidosyayı indirmek için tıklayınız Kursiyer Listesidosyayı indirmek için tıklayınız Mal Muayene ve Kabul Tutanağıdosyayı indirmek için tıklayınız Mali Kimlik Formudosyayı indirmek için tıklayınız Mali Kontrol Taahhütnamesidosyayı indirmek için tıklayınız Mevduat Rehin Sözleşmesidosyayı indirmek için tıklayınız Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi Ve Belgelerin Paylaşımına İlişkin Muvafakatname Ve Yetkilendirmedosyayı indirmek için tıklayınız Ödeme Yazısıdosyayı indirmek için tıklayınız Örnek Onay Belgesidosyayı indirmek için tıklayınız Örnek Teklif Mektubudosyayı indirmek için tıklayınız Örnek Yaklaşık Maliyet Tablosudosyayı indirmek için tıklayınız Piyasa Arastirma Tutanagidosyayı indirmek için tıklayınız Proje Bitirme Tutanağıdosyayı indirmek için tıklayınız SODES Görünürlük Kurallarıdosyayı indirmek için tıklayınız SODES Revizyon Talebidosyayı indirmek için tıklayınız SODES Sivil Toplum Kuruluslarinin Satin Alma Surecidosyayı indirmek için tıklayınız Tam Zamanli Belirli Süreli İs Sözlesmesi Örneğidosyayı indirmek için tıklayınız