E-ENTREPRENEURSHIP MODULE FOR MIGRANTS AND REFUGEES

ERZİNCAN VALİLİĞİ ORTAKLIĞINDA UYGULANACAK ERASMUS+ PROJESİ BİLGİ NOTU

Program   

Erasmus + KA204 Stratejik Ortaklıklar (İnovasyonun gelişimi)

 

Projenin adı  

“Göçmenler ve Mülteciler İçin E-Girişimcilik Modülü - EMMR”

 

Proje Bütçesi

177.680.00 EURO

Projenin süresi

24 ay

Başvuran Kuruluş

Erzincan Halk Eğitim Merkezi, Türkiye

Ortak Kuruluşlar

  Erzincan Valiliği, Türkiye

  Az M-Lu, Slovenya (Yetişkin Eğitimi Kamu Kurumu)

  EDUNET, Romanya (Yetişkin Eğitimi Kurumu-STK)

  VALVALON, İspanya (Kalkınma Ajansı)

                                            

 

Proje Özeti

Son yıllarda Türkiye'ye gelen Afganların sayısında önemli artışlar bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği rakamlara göre, Türkiye'de yaklaşık 130 bin Afgan var. Afganlar, Türkiye’ye gelen göçmenler arasında sayısal olarak dördüncü sırada (Suriyeliler, İranlılar ve Iraklılardan sonra) yer almaktadır İşsizlik, savaş ve ülkede güvenli bir ortamın olmaması göçte önemli faktörlerdir. Durumlarındaki belirsizlik nedeniyle ortaya çıkan finansal zorluklara ek olarak, ciddi psikolojik problemlerle mücadele eden, hatta intihar eden veya bedenlerine zarar veren Afgan mülteciler bulunmaktadır. İşsizlik, finansal imkansızlık, eğitim ve sağlık ihtiyaçları, ev sahibi ülkelerde en temel sorunlardır.

Proje ile mültecilerin projede yer alan ev sahibi ülkelerde sosyal ve ekonomik entegrasyonuna odaklanılmaktadır. Proje ile mültecilerin ev sahibi topluma entegrasyonunu teşvik eden ve aynı zamanda dışlanmaya karşı mücadele eden faaliyetlerin arka arkaya uygulanması amaçlanmaktadır. Projenin hayata geçirilmesi, entegrasyonu sadece mültecilerin ev sahibi topluma uyumunu değil aynı zamanda esnek ve çok boyutlu bir süreç olarak görmeyi amaçlamaktadır.

Ortak kuruluşların bazıları bireysel olarak sosyal içerme projeleri ve bazıları girişimcilik projeleri yürütmektedir, ancak bu proje farklı ülkelerdeki deneyimleri bir araya getireceği için yenilikçi olacaktır. Proje sonunda farklı ülkelerde barındırılan göçmenler ve mülteciler, ev sahibi topluma sosyo-ekonomik entegrasyon fırsatlarından faydalanacaktır. Proje, yeni tanınan herhangi bir mültecinin, kendi işlerini kurmak ve ev sahipliği yapan ülkede hayatlarını yeniden inşa etmeye başlaması için ele alması gereken temel unsur ve yetkinliklere odaklanıp kendilerini temsil edecek şekilde yenilikçidir.

 

Proje Faaliyetleri

Yukarıda listelenen projenin amaçlarına ulaşmak için dört adet modül tasarlama toplantısı planlanmaktadır:

        Açılış toplantısı

 O1: Göçmenler için Temel Dil ve İletişim Modülü Toplantısı

 O2: Hedef kitle için dijital okuryazarlık modülü Toplantısı

 O3: Hedef kitle için girişimcilik modülü Toplantısı

 O4: Hedef kitle için e-Girişimcilik modülü Toplantısı

 C1:Eğiticiler için Temel Dil ve İletişim Eğitimi

 C2:Eğiticiler için dijital okuryazarlık Eğitimi

 C3:Eğiticiler için Girişimcilik ve –Girişimcilik Eğitimi

Faaliyetlerin Detayları

 1. Türkiye'de ilk proje toplantısı Erzincan Valiliği ev sahipliğinde yapılacak ve proje çıktıları ile ilgili faaliyetler görüşülecek, açıkça tanımlanacak ve Çalışma Planı güncellenecektir.
 2. Her modül sorumlu ülke kontrolünde tasarlanacak ve Ortaklar tarafından tasarlanan modülün ardından, bir sonraki Proje toplantısında ayrıntılandırılacaktır.
 3. Bir sonraki adım, ortaklığın özenle hazırladığı ve tasarladığı yeni Göçmenler Modülü hakkında kısa süreli ortak personel eğitimi olacak. Her bir ortaktan iki kişi, yeni Göçmenler Modülü hakkında kısa süreli ortak personel eğitimi alacaktır. Bu personel ülkelerine geri döndükten sonra, yerel olarak pilot bir kurs yapacaktır. Kurs, her grup tarafından yerel olarak hedef gruplar için düzenlenecek ve kursun sonuçları kursu sağlayan ortağa bildirilecektir.

 

 

Hareketlilikler

 1. Açılış Toplantısı-Türkiye
 2. Göçmenler için Temel Dil ve İletişim Modülü Romanya Hareketliliği (Proje Ekipleri her kurumdan üç kişi)
 3. Dijital okuryazarlık modülü İspanya Hareketliliği(Proje Ekipleri her kurumdan üç kişi )
 4. Girişimcilik modülü Slovenya Hareketliliği(Proje Ekipleri her kurumdan üç kişi )
 5. E-Girişimcilik modülü Türkiye Hareketliliği (Proje Ekipleri her kurumdan üç kişi)
 6. Göçmenler için Temel Dil ve İletişim Modülü Romanya Hareketliliği (Eğitimciler her kurumdan iki kişi )
 7. Dijital okuryazarlık modülü İspanya Hareketliliği(Eğitimciler her kurumdan iki kişi )
 8. Dijital okuryazarlık modülü İspanya Hareketliliği (Eğitimciler her kurumdan iki kişi )

 

 

 

 

 

 

 

Proje No :
Proje Sahibi :
Proje Tarihi : 01.10.2019
İçerik Galerisi
Dosya Adı Açıklama İndir
Emmr PROJE İndir 12 KB