Sodes Döküman Arşivi
Dosya Adı Açıklama İndir
2017 Yılı Sodes Belgeleri 2017 yılı Sodes uygulama usul ve esasları, 2017 yılı Sodes başvuru rehberi İndir 555 KB
Proje Kooridnatörü Özgeçmiş Formu Proje kooridnatörü özgeçmiş formu İndir 36 KB
Ön Ödeme Ön ödeme için gerekli olan üst yazı, talep formu, faaliyetler liste. İndir 28 KB
Ara Ödeme Ara Ödeme için gerekli olan üst yazı, talep formu ve faaliyet listesi İndir 28 KB
Nihai Ödeme Nihai ödeme için gerekli olan üst yazı, talep formu ve faaliyet listesi İndir 25 KB
Aylık Çalışma Çizelgesi Aylık Çalışma Çizelgesi İndir 40 KB
Demirbaş Belgeleri Demirbaş defteri, demirbaş tesis ve kullanım protokolü İndir 92 KB
Dosya Sırtı Dosya Sırtı İndir 14 KB
Hesap Defteri ĞProje ile ilgili hesapların tutulacağı defter İndir 12 KB
Satın Alma Belgeleri Doğrudan temin satın alma ilanı, piyasa araştırma tutanağı, çrnek teklif mektubu, örnek yaklaşık maliyet tablosu, örnek ihale onay belgesi, mal muayane ve kabul tutanağı, ödeme yazısı. Sivil toplum kuruluşları STK satıjn alım yöntemi İndir 2 MB
İş Sözleşmeleri tam zamanalı ve kısmi süreli çalışma iş sözleşmeleri İndir 17 KB
Kurs Belgeleri Kurs başvuru belgesi, muvafaktnamesi, kursiyer listesi, kursiyer devam çizelgesi İndir 469 KB
Mali Belgeler Mali kimlik formu, mali kontrol taahhütnamesi, mevduat rehin sözleşmesi, müşteri sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin paylaşımına ilişkin muvafakatname ve yetkilendirme İndir 48 KB
Görünürlük Kuralları Sodes uygulama usul ve easaları gereği uygulanması gereken görünürlük kuralları İndir 78 KB
Revizyon Talebi Belgesi Projelerde oluşabilecek revizyonlar için gerekli talep belgesi İndir 717 KB
Proje Bitirme Tutanağı Projelerin sonlandırılması için gereken tutanak. İndir 14 KB