Bilimi Oyun ve Sanatla Buluşturana Destek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK, bilime olan ilginin artırılması için teknolojinin ve sanatın sunduğu yenilikçi uygulamalardan yararlanacak.

Kurum, bu amaçla, Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrı Programı açtı.

Çağrı programıyla öğrencilerde ve toplumda bilime ve bilimsel konulara ilişkin olumlu tutum geliştirilmesi amacıyla öğretmenlere kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılması amaçlanıyor.

“Yenilikçi” öğretim yöntemleri, ulusal veya uluslararası bazlı güncel ve yeni yaklaşım, strateji, yöntem ve teknikleri kapsıyor.

Akademisyen ve öğretmenlerin yararlanabileceği programda, projelerin başvuru süresi 12 ay olacak.

Programla, öğretmen ve akademisyenlerle yürütülecek etkinlikler yoluyla yenilikçi öğretim yöntemlerine dayalı yeni öğrenme ortamları tasarlanması; özgün yöntem, teknik ve materyallerin etkili kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

“Ne işime yarayacak?” sorusu yanıt bulacak

Fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik uygulamalarının anlaşılmasının sağlanması, 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması için yenilikçi öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi beklenen programla, ayrıca bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi ve öğrencilerde karşılaşılan “Bu benim işime nerede, nasıl yarayacak?” gibi sorulara anlamlı cevapların verilebilmesine olanak yaratılması amaçlanıyor.

Proje önerileri, doğa bilimleri (ekoloji ve çevre, havacılık, astronomi ve uzay bilimleri, fizik, kimya, jeoloji, jeofizik, meteoroloji, deniz bilimleri, biyoloji, genetik ve benzeri), mühendislik ve teknoloji alanları, matematik ve bilgisayar bilimleri, tıbbi bilimler, tarımsal bilimler (ziraat, ormancılık, bahçecilik, veterinerlik ve benzeri), sosyal bilimler (psikoloji, ekonomi, eğitim bilimleri, spor bilimleri, antropoloji, coğrafya, şehir planlaması ve kırsal planlama, yönetim, hukuk, dil bilimi, sosyoloji ve benzeri), beşeri bilimler (tarih, arkeoloji, felsefe, sanat tarihi, müzik, değerler eğitimi ve benzeri) gibi alanlardan bir veya birkaçını kapsayabilecek.

Sunulacak projeler, mobil, e-öğrenme, deneysel, hesaplamalı bilim, oyun tabanlı, artırılmış gerçeklik, gözlem, atölye, saha, grup çalışmaları, müzik, resim, dans, tiyatro, drama gibi yenilikçi yöntem ve uygulamalardan bir ya da birkaçını içerebilecek.

Destek miktarı projenin içeriğine ve ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenecek. Projelere sağlanacak desteğin üst limiti 120 bin lira olacak.

İçerik Galerisi