AB Programlarına Katılımın Güçlendirilmesi (Enhancing Turkey's Participation to EU Programmes)" Projesi Çalıştayı