AÇIK TEKLİF ÇAĞRILARI

Ulusal Deprem Araştırma Programı Çağrısı ve Güdümlü Projeler Duyurusu

03 Nisan 2016
Teklifi Veren: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Açılış Tarihi: 31.03.2016
Kapanış Tarihi: 06.05.2016

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) 2012 yılında başlattığı Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) ile ülkemizin öncelikli alanlarında; sonuç odaklı, teknolojik gelişmelerle sorunların çözülmesine yönelik uygulamaların sağlanması, yeni bilgilerin üretilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve bilimsel araştırmaların desteklenmesi amaçlanıyor. Bu araştırmalar, çok katılımcı bir yapıya ve uygulanabilir projelere dönüştürülerek ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı sağlanmış olacak.

 

Bu kapsamda, 2016 yılında UDAP kapsamında desteklenecek olan; Kamu Kurumlarımızın ve Üniversitelerimizin önereceği Çağrılı ve AFAD tarafından konuları aşağıda belirlenmiş olan Güdümlüprojelerin çağrısı açılıyor.

 

AFAD’ın ilgili web sitelerinde (https://www.afad.gov.tr/TR/Index.aspx; http://www.deprem.gov.tr/) detaylı bilgilerle beraber ulaşabileceğiniz “Proje Öneri Formunun”, UDAP Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak yapılacak proje önerileri için, son başvuru tarihi 6 Mayıs 2016 olarak belirlendiBu tarihe kadar proje önerilerinin 1 asıl ve 1 kopya olmak üzere, zarfın üzerine “ÇAĞRILI PROJE” veya “GÜDÜMLÜ PROJE” ibaresi yazılarak aşağıda belirtilen iletişim adresine kargo ile iadeli taahhütlü ve  udap@afad.gov.tradresine elektronik olarak gönderilmesi gerekiyor.

 

GÜDÜMLÜ PROJE KONULARI

1.      Tarihi Yığma Yapılarda (Kültürel Mirasların) Deprem Hasar Limitlerinin Tespiti,

2.      Bölgesel Sismik Tehlike Haritalarının Geliştirilmesi; Marmara Bölgesi Pilot Uygulaması,

3.      Türkiye Kuvvetli Yer Hareketi Veri Tabanının Standardizasyonu, İnteraktif Web Analizi ve Internet Arama Motoru Uygulamalarının Geliştirilmesi,

4.      Farklı Sismolojik Görüntüleme Metotlarıyla Kabuk Yapısının Belirlenmesi Pilot Uygulaması,

5.      Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Afet Mevzuatı.

6.      Afet ve Afet Risk Yönetimi Alanında Ulusal ve Uluslararası Politika, Strateji ve Çerçeve Belgeleri.

7.      Makro Seviye İnsansız Hava Araçlarının Anlık Koordinatlı Görüntü/Video Aktarımı Teknolojisiyle Donatılarak Afet Yönetiminde Kullanımı.

8.      Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Afet Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri,

9.      Uzaktan Algılama Teknolojilerinden Faydalanılarak SAR ve LIDAR Görüntülerin Afet Yönetiminde Kullanımı.

10.  Sel ve Kütle Hareketi Odaklı Erken Uyarı Sistemleri Pilot Uygulaması.

11.  Büyük Ölçekte (1/5000 ve Üzeri) Heyelan, Kaya Düşmesi ve Çığ Afetlerine Yönelik Zarar Görebilirlik Yaklaşımları, Ülkemizde Uygulanabilir Bir Modelin Oluşturulması ve Demonstrasyonu.

12.  Afet ve Acil Durumlar Sonrası Halkın Toplanma Alanlarının Kriterlerinin Belirlenmesi,

13.  İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlanması Pilot Uygulaması,

14.  Afet Risk Azaltma Plan Uygulamalarında Yönetim ve Denetim Mekanizmalarının Geliştirilmesi,

15.  Afet Yönetim Modelleri

 

İLETİŞİM ADRESİT.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, No:159, Çankaya- ANKARA Ayrıntılı Bilgi: AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı DAPİMİ Çalışma Grubu

Tel: 0312 258 23 23/ 1227-1230- 1267, e-posta: udap@afad.gov.tr

KAYNAK