AÇIK TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2017 PROGRAMI

08 Aralık 2016
Teklifi Veren: Türkiye Ulusal Ajansı
Açılış Tarihi: 02.02.2017
Kapanış Tarihi: 31.12.2017

ERASMUS+ PROGRAMI

 

Erasmus+ Programı kapsamında sunulabilecek 2 tür proje bulunmaktadır:

  1. Ülke Merkezli Projeler (Başvurular Türkiye Ulusal Ajansı’na yapılır)
  2. Merkezi Projeler (Başvurular Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu’na bağlı Eğitim, İşitsel ve Görsel Kültür Yürütme Ajansı’na yapılır.

1.     Ülke Merkezli Projeler

1.                  KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

1.                  Okul Eğitimi

2.                  Mesleki Eğitim

3.                  Yükseköğretim

4.                  Yetişkin Eğitimi

5.                  Gençlik Değişimleri

6.                  Avrupa Gönüllü Hizmeti

7.                  Stratejik Avrupa Gönüllü Hizmeti Projeleri

8.                  Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

2.                  KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği

Stratejik Ortaklıklar

1.                  Okul Eğitimi

2.                  Mesleki Eğitim

3.                  Yükseköğretim

4.                  Yetişkin Eğitimi

5.                  Gençlik

3.KA3 Politika Reformlarına Destek

Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcılar Arasında Toplantılar.
 

2.     Merkezi Projeler

KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

0.       Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti Organizasyonları (TR,EN)

1.       Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Derecesi (TR,EN)

KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişim için İşbirliği

2.       Bilgi Ortaklıkları (TR,EN)

3.       Sektörel Beceri Ortaklıkları (Ayrı bir teklif çağrısı yayınlanacaktır, TR,EN)

4.       Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme (TR,EN)

5.       Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme (TR,EN)

1.       KA3 Politika Reformlarına Destek
Ana Eylem 3 eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında politika reformunu destekleyen çok sayıda diğer eylemi kapsamaktadır. Bu eylemler Yürütme Ajansı tarafından yönetilen belirli teklif çağrıları aracılığıyla veya doğrudan Komisyon tarafından uygulanmaktadır. KA3 kapsamında uygulanan merkezi projeler aşağıdaki gibidir:

0.       Sivil Toplum İşbirliği (Gençlik ve Eğitim)(EN)

1.       Politika Yeniliği İçin Girişimler(EN)

2.       Jean Monnet (TR,EN)

3.       Spor Destekleri

İşbirliği Ortaklıkları (TR,EN)

0.       Kâr Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Etkinlikleri (TR,EN)

1.       Küçük İşbirliği Ortaklıkları

2014 - 2020 Yıllarını kapsayan Erasmus+ programında hem Ülke Merkezli hem Merkezi Projeler bulunmaktadır.

2014-2020 Erasmus+ Döneminde MERKEZİ PROJELER için ayrılan pay, önceki program dönemlerine göre daha fazladır. Bu sebeple, proje yapmak isteyen kurum/kuruluşlarımızın, Ülke Merkezli Projelerle birlikte Merkezi Projeler alanına da odaklanmaları önemle tavsiye edilmektedir.

Aşağıda yer alan tabloda 2015 yılında hibe çağrısına çıkılan tüm Ülke Merkezli ve Merkezi faaliyetlerin son başvuru tarihlerini, tarih sırasına göre bulabilirsiniz:

 

 

 

 

 

 

 

Proje Türü

Başvurulacak Yer

Son Başvuru Tarihi

Bilgi İçin

KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

Gençlik Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

2 Şubat 2017

www.ua.gov.tr

 

26 Nisan 2017

www.ua.gov.tr

 

4 Ekim 2017

www.ua.gov.tr

 

Eğitim-Öğretim Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

2 Şubat 2017

www.ua.gov.tr

 

2 Şubat 2017

www.ua.gov.tr

 

2 Şubat 2017

www.ua.gov.tr

 

2 Şubat 2017

www.ua.gov.tr

 

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

16 Şubat 2017

Yürütme Ajansı

 

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

5 Nisan 2017

Yürütme Ajansı

 

KA2 - STRATEJİK ORTAKLIKLAR (YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ)

Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

2 Şubat 2017

www.ua.gov.tr

 

26 Nisan 2017

www.ua.gov.tr

 

4 Ekim 2017

www.ua.gov.tr

 

Eğitim-Öğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

29 Mart 2017

www.ua.gov.tr

 

29 Mart 2017

www.ua.gov.tr

 

29 Mart 2017

www.ua.gov.tr

 

29 Mart 2017

www.ua.gov.tr

 

Bilgi Ortaklıkları

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

28 Şubat 2017

Yürütme Ajansı

 

Sektörel Beceri Ortaklıkları

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

Ayrı bir teklif çağrısı yayınlanacaktır. 

Yürütme Ajansı

 

Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

9 Şubat 2017

Yürütme Ajansı

 

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

8 Mart 2017

Yürütme Ajansı

 

KA3 - POLİTİKA REFORMLARI İÇİN DESTEK

Yapılandırılmış Diyalog (Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcıların Toplantıları)

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

2 Şubat 2017

www.ua.gov.tr

 

26 Nisan 2017

www.ua.gov.tr

 

4 Ekim 2017

www.ua.gov.tr

 

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

29 Kasım 2016

Yürütme Ajansı

 

Teklif çağrısı yayınlanmadı 

Yürütme Ajansı

Teklif çağrısı yayınlanmadı

Yürütme Ajansı

 

ÖZEL EYLEMLER

Jean Monnet (Özel Eylem)

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

23 Şubat 2017

Yürütme Ajansı

 

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

6 Nisan 2017

Yürütme Ajansı