HABERLER

2017 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI AÇIKLANDI

19 Nisan 2017
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde beşeri sermaye eksikliğinin giderilmesine ve bölgedeki aktörlerin kurumsal kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak için bölgenin uygun başvuru sahibi kurum ve kuruluşlarına teknik destek sağladığı 2017 Yılı Teknik Destek Programı açıklanmıştır.

2017 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI AÇIKLANDI

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde beşeri sermaye eksikliğinin giderilmesine ve bölgedeki aktörlerin kurumsal kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak için bölgenin uygun başvuru sahibi kurum ve kuruluşlarına teknik destek sağladığı 2017 Yılı Teknik Destek Programı açıklanmıştır.

Teknik destek programı, bölgedeki yerel yönetimlerin, kurum ve kuruluşların kurumsal kapasite ve niteliklerinin geliştirilmesi amacına hizmet eden faaliyetleri destekleyen bir destek mekanizmasıdır. Programa yıl boyunca iki aylık dönemler halinde başvurular kabul edilecektir.

2017 Yılı Teknik Destek Programının Amacı:

TRA1 Düzey 2 Bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

2017 Yılı Teknik Destek Programının Öncelikleri:

Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri Kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için, mevcut imkânları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik destek hizmetleri

2017 Yılı Teknik Destek Programı Kapsamında Yapılabilecek Faaliyet Türleri:

Eğitim verme

Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama

Danışmanlık sağlama

Geçici uzman personel görevlendirme

Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler

2017 Yılı Teknik Destek Programının Bütçesi ve Süresi:

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 yılı bütçesinden teknik destek faaliyetleri için ayrılan toplam yıllık tutar 250.000 TL’dir.

Teknik destek faaliyetleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde ajans uzmanları tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti 15.000 TL’yi aşamaz.

Program kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmeyecek olup aynı yararlanıcıya bir yılda toplam iki haftadan fazla süreyle geçici uzman personel görevlendirilememektedir.

2017 Yılı Teknik Destek Programına Kimler Başvurabilir?

Kamu kurum ve kuruluşları,

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

Sivil toplum kuruluşları,

Organize sanayi bölgeleri,

Küçük sanayi siteleri,

Teknoparklar,

Teknoloji geliştirme bölgeleri,

Endüstri bölgeleri,

İş geliştirme merkezleri,

Birlikler ve kooperatifler,

Sayılan bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler yararlanabilir.

 

2017 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Süreci:

Teknik Destek Başvuruları yıl boyunca sürekli olarak alınır. Ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. Bu dönemler; 2017 yılı için Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos ve Eylül-Ekim dönemleridir. Bir dönemde alınan başvurular bir sonraki dönemin ilk on günü içerisinde değerlendirilir.

Başvuru Formu ve başvuru için talep edilen diğer belgeler, www.kudaka.org.tr ve http://portal.kays.kalkinma.gov.tr adreslerinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi  (KAYS) üzerinden elektronik ortamda doldurulacaktır.

Başvuruların alınması için son tarih dönemlere göre aşağıdaki gibidir:

Dönem Tarih      Saat

1. Dönem (Ocak-Şubat)               Başvuru Alınmayacaktır.

2. Dönem (Mart-Nisan)                28/04/2017         18:00

3. Dönem (Mayıs-Haziran)           30/06/2017         18:00

4. Dönem (Temmuz-Ağustos)      31/08/2017         18:00

5. Dönem (Eylül-Ekim)                31/10/2017         18:00

DİĞER HABERLER

YENİ "UFUK 2020" İNTERNET SİTESİ KULLANIMA AÇILMIŞTIR. 18 Nisan 2017 Erzincan Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Proje Uzmanları "Eğiticilerin Eğitimi" projesi çerçevesinde eğitim programı tamamlanmıştır. 18 Nisan 2017 Genç Çiftçilere 2017 Yılında 483 Milyon TL Hibe Verilecek 03 Nisan 2017 PRODES Proje Başvuruları 13 Mart 2017 Tarihinde Başladı 20 Mart 2017 SODES 2017 BAŞVURU REHBERİ YAYINLANDI 07 Mart 2017 2017 SODES Proje Teklif Çağrısı Yayınlandı 23 Şubat 2017 ICT-AGRI 2 Ar-Ge Projelerinin Destekleneceği Uluslararası Çağrı Yayınlandı 22 Şubat 2017 TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Çağrısı Yayınlandı 22 Şubat 2017 Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı Başvuruları Açılıyor 15 Şubat 2017 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 12. Proje Çağrısı Yayınlandı 13 Şubat 2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı GENÇDES Hibe Programı Başvuruları Başladı. 07 Şubat 2017 MÜLTECİLER VE SIĞINMA İSTEYEN ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞLARI İLE BUNLARIN AİLE FERTLERİNİN İSTİHDAM PİYASASINA HIZLI ENTEGRASYONU” TEKLİF ÇAĞRISI YAYINLANDI 02 Şubat 2017 Erasmus+ Sektörel Beceri Ortaklıkları Çağrısı Yayınlandı 30 Ocak 2017 Cazibe Merkezleri Başvuruları Başladı 25 Ocak 2017 ARDEB 1003 Programı Kapsamında 22 Yeni Çağrı Açıldı 17 Ocak 2017 Yeni AB Çerçeve Programı Horizon 2020’ye Doğru Türkiye 17 Ocak 2017 KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrı Açıldı 17 Ocak 2017 AVUSTRALYA YENİ ZELANDA PROGRAMI 16 Ocak 2017 DAP, GAP, DOKAP ve KOP 2016 Destek Başvuruları Başladı 16 Ocak 2017 Bilimi Oyun ve Sanatla Buluşturana Destek 16 Ocak 2017